Сменяме личния лекар и по интернет

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) напомня, че през юни здравноосигурените лица могат да сменят/изберат общопрактикуващ лекар. Услугата може да бъде осъществена и по електронен път, освен със стандартните формуляри, поясняват от Здравната каса.

Онлайн изборът (първоначален, временен или постоянен) на общопрактикуващ лекар може да се направи лично от здравноосигурения или от негов родител/настойник.

Изборът или смяната на личен лекар по електронен път става от сайта на НЗОК, чрез личното здравно досие на здравноосигуреното лице, за което обаче е необходим електронен подпис, допълват от Касата.

Няма разлика в това дали изборът се осъществява по електронен път или на хартиен носител, чрез попълване на ръка на формуляри. Процедурата е регламентирана в нормативната уредба, посочват от институцията.

В Персонализираната информационна система на НЗОК са създадени канали за нотификация както за общопрактикуващите лекари, така и за здравноосигурените граждани, свързани с избора на личен лекар по електронен път. Всеки път, когато гражданинът осъществи правото си на избор, той, както и новоизбраният от него лекар, получават съобщение на посочен e-mail адрес или SMS на посочен телефон.

Източник: НЗОК