Нов вид лечение на инсулти

Published by burn on

През 90-те години на миналия век италианецът и невропсихолог Джакомо Ризолати пръв заговаря за огледалните неврони. Той открил, че в нашия мозък съществуват специфични клетки, които имат за функция да “отразяват” чуждото поведение като собствено.

Не всички учени приемат тяхното съществуване, но вече има и такива, които прилагат познанията си за огледалните неврони при лечението на последствията от инсулт или при деца с аутизъм.

Възможно ли е копи-пейст поведение или иначе казано – да приемаме чуждото поведение и емоции като собствени, без дори да осъзнаваме, че имитираме. Академик Екатерина Титянова отговаря с ,,да”. Обяснението й – в основата на това подражание стоят огледалните неврони в нашия мозък.

Акад. Екатерина Титянова – председател на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика:Интересно е да се знае, че тези неврони се активират само ако има зрителен контакт с движението и най-често, когато предварително се знае, че движението цели определен краен резултат.

Затова и радиото не влия така, като телевизията. Акад. Титянова казва, че трябва да се внимава с начина на представяне на негативните новини.

Акад. Екатерина Титянова – председател на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика: Това е един изключително рисков за нашето общество подход да пропагандираме негативни, отрицателни събития, тъй като много от хората могат да им подражават.

През последните години в медицинската практика използват познанията си за огледалните неврони като модерен метод за невро-рехабилитация.

Акад. Екатерина Титянова – председател на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика: Първата област на приложение – това са болните с остатъчна хемипареза след инсулт. Всъщност методът е изключително лесно приложим – между парализираната ръка и здравата ръка се поставя едно огледало. Пациентът се инструктира да гледа в огледалото като болната ръка е изолирана. Всъщност пациентът наблюдава движението на здравата ръка, но неговият мозък, по-специално неговите огледални неврони, възприемат това движение като движение на болната ръка. В резултат на тази илюзия състоянието на пациента значително се подобрява.

Другата област на приложение са децата с аутизмъм.

Акад. Екатерина Титянова – председател на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика: Приема се, че децата с ранен детски аутизъм нямат достатъчно развити неврони – огледални или те не са достатъчно активни.

Методиката представлява една своеобразна игра, в която обаче конкуренцията, борбата за първо място се изключва.

Така децата се учат чрез условни рефлекси и допир да разпознават определени емоции.