Д-р Пенка Велкова – Ендокринолог гр. Добрич

Published by burn on

Д-р Пенка Велкова е специалист – ендокринолог.
Д-р Пенка Велкова извършва прегледи в град Добрич.
Д-р Пенка Велкова лекува заболявания, свързани с Ендокринология, вътрешни болести, болести на обмяната, затлъстяване.

Д-р Пенка Велкова – ендокринолог – Добрич
Адрес: гр. Добрич, ул. 25-ти септември 17
Тел.: 058 602 646; 058 603 771
Моб. тел.: 0888 425 969
E-mail: velkovamd@abv.bg