Медицински Център  “АмериМед”

Published by burn on

Медицински Център  “АмериМед” е собственост на Американо-Швейцарска компания с многогодшна медицинска и мениджърска експертиза в сферата на здрвеопазването. Доказаният международен опит на компанията е гаранция за високото ниво , цели и визия на МЦ “АмериМед” .

Във връзка със съвременните стандарти на добрата медицинска практика, ние Ви предлагаме многоспектърни медицински консултации и апаратурна диагностика .

Всички наши специалисти са утвърдени имена в българската и световна медицина.
Предлагаме консултации от доказани български и гостуващи световни топ специалисти в областта на Детската онкология , УНГ , Кардиология, Рехабилитация и др.

За да откликнем на нуждите на глобализацията в медицината, в МЦ “АмериМед” се говорят различни чуждестранни езици : английски , арабски , френски , немски , испански, турски .

Медицинското обслужване, което предлагаме гарантира високо качество , ефективност и индивидуален подход.Наши пациенти са всички български граждани , чуждестранни фирми , посолства и представителства.
Медицински Център  “АмериМед” предлага специалисти и медицински дейности по: кардиология, акушерство и гинекология, вътрешни болести, ендокринология, гастроентерология, очни болести, УНГ болести, неврология, дерматология и венерология,  хирургия, ортопедия, физиотерапия, урология, дейности по здравна промоция и профилактика, включително профилактични прегледи и имунизации, експертизи за временната неработоспособност, медицински свидетелства за постъпване на работа , медицински свидетелства за управление на МПС,медицински свидетелства за сключване на граждански брак.

Центърът е разположен в собствена сграда и терен. Намира се в съседство с известни български и чуждестранни институции и компании .В непосредствена близост се намира луксозен хотелски комплекс за удобство на нашите гости.

В Медицински Център  “АмериМед” , Вие няма да сте само поредния записан номер на пациент, Вие ще сте част от нашато международно семейство.

Нека нашият висок професионализъм ,всеотдайност  приятна атмосфера и добро отношение, допринесат за Вашето добро здраве и самочувствие.

От Екипа на Медицински Център  “АмериМед” гр.София

 


Medical Center “AmeriMed” is owned by US-Swiss company. The group poses solid medical and managerial expertise in the Healthcare arena. Their international experience and success guarantees the proficient level of operations, goals and vision of MC “AmeriMed.”
In connection with the contemporary standards of good medical practice, we offer wide range of medical consultations and diagnostic services.
Our Physicians are well respected and internationally recognized names.
It is our privilege to offer consultations from world’s top specialists in the field of Child Oncology, ENT, Cardiology, Rehabilitation and etc.
As a response of the globalization in medicine, the team of “AmeriMed” speaks variety of languages: English, Arabic, French, German, Spanish, Turkish.
Our crew offers efficient and personalized health care from high quality. Our patients population varies from all local citizens to members of foreign companies, embassies and missions.
Medical Center “AmeriMed” has a comprehensive list of healthcare services such as: Cardiology, Obstetrics and gynecology, Internal medicine, Endocrinology, Gastroenterology, Ophthalmology, ENT , Neurology, Dermatology, Ambulatory Surgery, Orthopedics, Physiotherapy, Urology, Laboratories and etc.
Our Medical Center provides activities and support for health promotion and prevention, including preventive examinations and immunizations expertise for temporary disability, medical certificates for employment, medical exams for driving licenses, medical certificates for marriage and etc.
The center is positioned in its own building and terrain. Located next to prominent business park, colleges and foreign institutions. There is a luxury hotel complex nearby the MC, which provides comfort and convenience to our guests.
In Medical Center “AmeriMed”, you would not be just another patient’s record, you will be part of our international family.

Let our professionalism, dedication and compassion contribute to your health and well being.

 

 

[Not a valid template]

 

 

 

 

КОНТАКТИ

Медицински Център  “АмериМед”
Адрес: София, жк Младост 2 , бул.Ал.Малинов 80А
Тел.: 0877262061, 028840010