Фирма “Майком” ЕООД -доставка и сервизно обслужване на медицинска и немедицинска апаратура

Published by burn on

Фирма “Майком” ЕООД е специализирана в доставката на медицинска апаратура, системи за водоподготовка, инструменти, консумативи и сервизна дейност.
“Майком” ЕООД е официален представител на водещи производители, чиито продукти отговарят на най-високите изисквания и стандарти за качество, надеждност и безопасност.
Благодарение на богатата продуктова гама и натрупания дългогодишен опит, ние можем да предложим на нашите клиенти комплексни и гъвкави решения, съобразени с конкретните нужди и изисквания.

Основната продуктова гама включва:

–    стерилизационна апаратура
–    машини за измиване и дезинфекция на медицински инструменти, ендоскопи, лабораторни и медицински изделия
–    наркозно – дихателна апаратура
–    пациентни монитори, мониторни мрежи и централи
–    операционни маси
–    лабораторни инкубатори и сушилни
–    инсталации за водоподготовка: филтриране, омекотяване, дейонизация, обратна осмоза и др.
–    професионално перално оборудване
–    устройства за дезинфекция на вода и въздух
–    консумативи

Фирма “Майком” ЕООД е с дългогодишен опит в доставката и сервизното обслужване на различна медицинска и немедицинска апаратура: стерилизатори, миялни машини, операционни маси, наркозно-дихателна апаратура, монитори, системи за водоподготовка, професионално перално оборудване и др.

В сервизния отдел към фирмата работят висококвалифицирани специалисти с необходимата професионална квалификация и дългогодишен опит в инсталирането, пускането в експлоатация и обслужването на предлаганата апаратура.
Фирма “Майком” ЕООД непрекъснато инвестира в повишаване квалификацията на своите служители, които редовно участват в квалификационни курсове и обучения във фирмите-производители.

След доставка и инсталиране на апаратурата, нашите клиенти преминават курс на обучение за работа с нея, който се провежда от сервизните инженери на “Майком” ЕООД.

Фирма “Майком” ЕООД предлага на своите клиенти експертни решения и консултации, свързани с ефективното приложение и работата на предлаганата апаратура.

КОНТАКТИ

Фирма “Майком” ЕООД -доставка и сервизно обслужване на медицинска и немедицинска апаратура
Адрес: София, бул. "България" № 49 А ет. 3 офис 27
Тел.: 04090839, 029634805
Е-mail:
Web site: http://www.maycom.eu