Консултативен център за хармонично здраве „Хела“ – София

Published by burn on

Консултативен център Хела – Философия на здравето – причина, превенция и терапия на заболяванията или как да постигнем хармонично здраве.

Причини за вашите заболявания

Превенция

Терапия

В център Хела към Вашето тяло се подхожда като към едно цяло и стремежът е да се приложи най-подходящата комбинация от лечения, която да доведе до подобрение на състоянието на Вашето физическо, астрално, каузално и духовно тяло.

Нашите методи са:

  • Хомеопатия   ( 9 статии )
    След обстойно интервю с пациента, хомеопатът търси най-пълно подобие с неговото психоемоционално и физическо състояние. Така, избраното лекарство дава стимул на организма да се възстанови сам от остро състояние или натрупани хронични проблеми.
    Самите лекарства са приготвени по специална методика на разреждане от изходни вещества с минерален, растителен и животински произход. Готовата лекарствена форма е система на фантастично малки дози, които не се натрупват и не дават странични ефекти и поради това е изключително подходящ метод при лечение на деца, бременни жени и пациенти с алергична предразположеност.
  • Психология   ( 3 статии )
  • Масажи   ( 7 статии )

Екип:

Д-р Ирена Маждракова

Управител на Консултативен център за хармонично здраве „Хела“

Лекар, специалист по Клинична лаборатория, специалист по класическа хомеопатия, член на Световната лига по хомеопатия и на Асоциацията на лекарите-хомеопати в България. Магистър-психотерапевт на лица с увреждания, EFT- терапевт (техника за емоционална свобода).
Д-р Маждракова завършва медицина през 1995 г. в Медицинска академия, София. През 2004 г. придобива специалност по Клинична лаборатория. Хомеопатия специализира от 1996 г. до 1999 г. През този период се обучава и в Международната хомеопатична школа на  Дж. Витулкас – Гърция. През последните години продължава следдипломното си обучение по хомеопатия в Индия. Има повече от 10 години стаж като лекар-хомеопат и е един от малкото специалисти в България с Европейска диплома по хомеопатия.

Д-р Антоанина Вичева

Пулмолог

Д-р Вичева завършва медицина през 1982 г. Има признати специалности по детски болести и по детска пневмология и фтизиатрия. Йогата й помага по-добре да разбира болестите и техните причини и да даде на пациентите си много повече за тяхното лечение. Създател е на рехабилитационна програма “Астма и Йога – за един по-добър живот”, която се прилага в Белодробната болница във Велинград. Има завършени курсове за преподаватели – енергизиращи упражнения и дихателна практика Hong Sau, Ananda Assisi, Италия.

 

Гена Дошолова

Психолог
 

Академично образование:

• Бакалавърска степен – ВСУ „Черноризец Храбър” – 2006 г.
• Магистърска степен – ЮЗУ „Неофит Рилски” – 2008 г. – Юридическа психология

Следдипломна квалификация:

• Военна психология – първо ниво;
• Когнитивно поведенческа психотерапия на тревожни състояния;
• Когнитивно поведенческа терапия на депресии;
• Когнитивна терапия при ниска себеоценка;
• Превенция на рисковото поведение;
• Психологическо осигуряване на военнослужещи, участници в операции и мисии извън страната;
• Превенция и диагностика на професионалния стрес и ПТСР. Системи за насочване и принципи на консултативната работа;
• Соматоформни разстройства след завръщане от мисия;
• Оценка на психосоциалния климат;
• Диагностика на личностови разстройства;
• TPDE – Полуструктурирано интервю за диагностика на личностови разстройства;
• Базово ниво на позитивна психотерапия;
• Силва метод;
• Рейки І и ІІ ниво;
• EFT- терапевт (техника за емоционална свобода)

Професионална реализация:

Провеждане на тренинги, курсове, практически семинари, индивидуално и групово консултиране.

Член на:

• Дружеството на психолозите в България
• Институт по интегрално развитие
• Институт по позитивна психотерапия
• Асоциация по пренатално възпитание

 

Ива Цветкова

Психолог

Завършва психология в СУ ”Св. Климент Охридски” през 1992 г. Следдипломното й обучение е насочено към Консултативна психология и психологоия на развитието – през 1997 г. завършва магистърска програма по ”Клинична и консултативна психология” в СУ ”Св. Климент Охридски”, а през 2007 г. – магистърска програма по „Семейна терапия и консултиране на лица с увреждания”. Обучава се в курсове по Ориентирана към решения психотерапия, Позитивна психотерапия и Арт-техники в психотерапията /куклотерапия и др./ Обучител на  родителски групи за справяне и подкрепа / „Училище за родители”/.
Професионалната й реализация  е основно в сферата на детската психология и консултирането на деца и семейства. Има практика като психолог  в европейски програми за интеграция на деца с увреждания и в столични  училища и детски градини. В практиката си прилага методите  на холистичния възглед за човека и качеството му на живот.
Завършила е основния курс по класическа хомеопатия към Лондонския колеж по класическа хомеопатия през 1997 г. – 1999 г. Член на Дружеството на психолозите в България и на Асоциацита на професионалистите за психично здраве в детските градини и училищата.

КОНТАКТИ

Консултативен център за хармонично здраве „Хела“ – София
Адрес: гр. София, кв. Редута, ул. Блага Димитрова 16
Тел.: 02/ 418 36 05; 0898 344 916
Е-mail:
Web site: http://hela-bg.net/