Жулиета Кузманска – психолог гр. София

Published by burn on

Жулиета Кузманска е аналитичен психотерапевт от неорайхианската школа. Работи в следните сфери: стрес и кризи, неврози, депресии, фобии, личностен дискомфорт, емоционална нестабилност, семейно консултиране, отношения родители-деца; тренинги и семинари на фирми с цел подобряване на психологичния климат в колектива.

Образование: Магистър по аналитична психотерапия, Westdeutcshe Academie, Мюлхайм, Германия (1997- 2004)

Други специалности: Предучилищна педагогика, Югозападен Университет Неофит Рилски (1985- 1989)

УСЛУГИ

  • Клинична психология
  • Психология на личността
  • Психологично консултиране
  • Междукултурна психология
  • Психология на развитието
  • Психодиагностика
  • Емоции и мотивация
  • Психотерапия,
  • Сексуално поведение и сексуално насилие
  • Психология на малката група, Проблеми в ученето.

КОНТАКТИ

Жулиета Кузманска – психолог
Адрес: гр. София, ул. Енос 11
Моб. тел.: 0887 979 756
E-mail: kuzmanska.psh@gmail.com