Д-р Красимира Алдинова – психиатър гр. Ямбол

Published by burn on

Д-р Красимира Алдинова специализира в областта на Общата психиатрия и осигурява професионална психологична помощ на своите пациенти от град Ямбол.
В кабинета си в Център за психично здраве Психея тя работи по договор с НЗОК и предлага:

 • Лечение на психични заболявания
 • Документи за ТЕЛК Медицински експертизи
 • Издаване на болнични листове
 • Издаване на медицински удостоверения, свидетелства
 • Индивидуални консултации
 • Фамилни консултации
 • Работа с деца и юноши
 • Помощ при справяне със стрес, депресия и други емоционални проблеми

УСЛУГИ

 • Специализирана оценка и консултация (от психиатър, психолог, логопед , ресурсен педагог или социален работник)
 • Индивидуална психотерапия (когнитивно-поведенческа, позитивна, психотерапия)
 • Фамилно и брачно консултиране и психотерапия
 • Предписване на медикаментозно лечение, вкл. дългосрочно поддържащо лечение и проследяване
 • Дейности за рехабилитация и социална интеграция на хора с хронични психични разстройства

КОНТАКТИ

Д-р Красимира Алдинова – психиатър
Адрес: гр. Ямбол, ул. Христо Смирненски 2, ет. 3, каб. 423
Тел.: 046 600 035
Моб. тел.: 0888 413 686
E-mail: k_aldinova@abv.bg
Website: www.psiheq.com