Доц. Д-р Ирена Велчева – невролог гр. София

Published by burn on

Доц. Д-р Ирена Велчева е Ръководител на ІІ Неврологична клиника, Медицински университет – София, Университетска болница по неврология и психиатрия „Св.Наум”. Тя е специалист в областта на заболяванията на автономната нервна система, мозъчносъдовата болест – хемореологични промени и функционални невросонографски изследвания, главоболието, заболяванията на периферната нервна система. Доц. д-р Ирена Велчева е национален консултант по неврология.

Обучение и специализации

1973 Медицински университет – София
1979 Специализация по неврология
1982 Медицински университет Будапеща, Унгария, неврологично отделение
1983 Технически университет RWTH Aachen – Departments of Neurology and Physiology
1983 Медицински университет в Mainz – Department of Neurosurgery

Научни степени

 • Държавен изпит по медицина 1972
 • Д-р 1973
 • Кандидат на медицинските науки 1979

Позиции

 • 1974 – 1979 Аспират, Неврологична клиника, Медицински университет, София
 • 1980 – 1990 Доцент по неврология
 • 1990 – Доцент по неврология, Ръководител на ІІ Неврологична клиника
 • 1993 – 2001 Медицински директор, Медицински университет – София
 • Университетска болница по неврология и психиатрия „Св.Наум”, София
 • 2001 – Ръководител на ІІ Неврологична клиника, Медицински университет,
 • Университетска болница по неврология и психиатрия „Св.Наум” София

Членство в научни организации

 • 1979 Съюз на учените в България, Зам.-председател на секция Медицина от 2003
 • 1988 Българско дружество по неврологични науки, IBRO, членBulgarian Society of
 • 1991 Учредител, Фондация за предотвратяване на мозъчните инсулти, България
 • 1996 Учредител, Фондация за множествена склероза
 • 1996 Учреадител, Фондация Паркинсон
 • 2000 Дунавска асоциация по неврология за централна и източна Европа, член на Изпълнителния борд
 • 2001 Българско дружество по биореология, зам.-председател
 • 2001 Българско дружество по неврология, Научен секретар
 • 2004 Европейско дружество по клинична хемореология и микроциркулация – член на Advisory Board
 • 2005 Българска асоциация по невросонография и мозъчна хемодинамика, Вице-президент
 • 2006 Учредител, Фондация „Балкански медицински съюз-”

Основни изследвания и клинични интереси
Клинична хемореология, Автономна нервна система, Превенция на мозъчните инсулти, Доплеров ултразвук, Главоболие и болка

Редактор и член на редколегии

 • Българска Неврология
 • Science – Bulgaria
 • Medical Science
 • Невросонография и Мозъчна хемодинамика

Публикации

 • Повече от 240 публикации по медицина
 • Публикувани статии 159
 • Публикувани резюмета 103
 • Глави от учебници 12
 • Глави от книги 20

КОНТАКТИ

Доц. Д-р Ирена Велчева – невролог

Адрес: гр. София, ул. Любен Русев №1
Тел.: 02 970 22 09
Моб. тел.: 0888 868 694
E-mail: velchevairena@ gmail.com