DENTAL X LAB – Дигитална рентгенова лаборатория гр. София

Published by burn on

В дигитална рентгенова лаборатория DENTAL X LAB се използва както стандартната филмова техника, така и най-новата технология за извършване на дентални рентгенографии – дигиталната, чрез която се получават висококачествени цифрови изображения и значително намаляване на йонизиращото лъчение на пациентите.

Стандартните зъбни рентгенови снимки се получават 5 минути след извършване на рентгеновото изследване, а панорамните, темпоромандибуларните, телерентгенографиите, снимките на синуси и китки, се получават и на плака и в дигитален вариант до 1 минута след приключване на изледването.

 

Ако снимките са в дигитален вариант, Вие и вашият стоматолог, получавате дигиталните изображения на направените ви графии директно на вашия компютър. Получавате парола и потребителско име при регистрация в лабораторията от лаборанта, който извършва вашето изследване. Можете да разглеждате снимките си или да ги изтегляте. Дигиталните снимки могат да се съхраняват в електронен вид, което елиминира опасността от загуба. По този начин вие можете да споделяте образа и с друг специалист без да се налага повторно снимане.

Качеството на дигиталния образ е значително по – високо от това на обикновения рентгенов филм. Той може да се подобри или да се визуализира в многократно увеличен размер, което позволява на стоматолога по – лесна диагностика. Чрез дигиталните системи, вашият стоматолог може да архивира всички ваши снимки и по този начин да осъществява лесно проследяване на лечебния процес.

 УСЛУГИ

– интраорални зъбни рентгенови снимки

– екстраорални рентгенови снимки

КОНТАКТИ

DENTAL X LAB – Дигитална рентгенова лаборатория гр. София
Адрес: гр. София, ул. Родопски извор 60 (вход от улица Казбек)
Адрес: гр. София, Дондуков 72-76, ет.1, ап.3 (вход откъм ул. Тракия 2 А)
Тел.: 02/ 846 34 28; 02/ 4447222
Е-mail:
Web site: http://www.dental-xlab.com