Category Archives: Физиотерапевт

360 Health Club – Фитнес клуб – гр. София

360 Health Club – Фитнес клуб – гр. София
Адрес: гр.София, бул."Джеймс Баучер" №100 - х-л "Маринела" София
Тел.: 02 862 60 20; 0885 897 860

Д-р Ваня Мацанова – Симова – Физиотерапевт – гр. София

Д-р Ваня Мацанова – Симова – Физиотерапевт – гр. София
Адрес: гр. София, ул. Бачо Киро 47
Адрес: гр. София, ул. Бяло море 8
Тел.: 02/ 9432298; 02/ 983 94 94
Е-mail:

Д-р Дойка Михова – Специалист физиотерапевт – гр. Стара Загора

Д-р Дойка Михова – Специалист физиотерапевт – гр. Стара Загора
Тел.: 042/ 640 464; 0888409981; 0888609464

Д-р Кристина Павлова – Рехабилитатор – гр. София

Д-р Кристина Павлова – Рехабилитатор – гр. София
Адрес: гр. София, ж.к.Люлин 6 бул. Д-р Петър Дертлиев 81- в сградата на МБАЛ „ЛЮЛИН“ ЕАД 4ет.
Тел.: 02/ 8260021; 0888839608
Е-mail:

Бойка Павлова – Медицински специалист – гр. София

Бойка Павлова – Медицински специалист – гр. София
Адрес: гр. София, ул. Св. Георги Софийски 3
Адрес: гр. София, ул. Др. Стефан Сарафов 20
Тел.: 0887553476; 0884718185

Д-р Веска Занкова – Физиотерапевт – гр. Пловдив

Д-р Веска Занкова – Физиотерапевт – гр. Пловдив
Адрес: гр. Пловдив, бул. Никола Вапцаров 9
Тел.: 0898747992

Д-р Стойка Радева – Рехабилитатор – гр. София

Д-р Стойка Радева – Рехабилитатор – гр. София
Адрес: гр. София, ул. Бяло море 8
Тел.: 0887894824
Е-mail:

Д-р Нина Драгойска – Физиотерапевт – гр. Троян

Д-р Нина Драгойска – Физиотерапевт – гр. Троян
Адрес: гр. Троян, ул. Радецки 30 - Нова поликлиника
Тел.: 0670/ 62021 237; 0886 794 409
Е-mail:

Доц. д-р Росица Дикова – Физиотерапевт – гр. София

Доц. д-р Росица Дикова – Физиотерапевт – гр. София
Адрес: гр. София, ул. Свети Георги Софийски 1
Тел.: 02/ 9230270; 0887805067
Е-mail:

Д-р Диана Углешова – Физиотерапевт – гр. Хасково

Д-р Диана Углешова – Физиотерапевт – гр. Хасково
Адрес: гр. Хасково, ул. Георги Кирков 24, ет. 2, кабинет 11, 16
Тел.: 038/ 666959; 0889 501318