Category Archives: Пневмологията и Фтизиатрията

Д-р Динко Вълев – Пневмология и физиатрия – гр. София

Д-р Динко Вълев – Пневмология и физиатрия – гр. София
Адрес: гр. София бул. Академик Иван Гешов 19
Тел.: 0888250746;
Е-mail:

Доц. д-р Маринка Пенева – пневмология и фтизиатрия гр. Варна

Доц. д-р Маринка Пенева специализира във фтизиатрията и пневмологията, които са области от медицината, занимаващи се с изучаването и лечението на белодробни заболявания.