Д-р Велимир Симов – Неонатолог, Педиатър – гр. София

Д-р Симов е доказал се професионалист в сферата на интензивните и слединтензивни грижи за новородени деца с повишен риск, родени с ниско и екстремно ниско тегло. Завършва медицина във Висш Медицински Институт – Плевен през 1995 г. Има специалности по педиатрия от 2003 г. и неонатология от 2008 г. През Read more…