Category Archives: Лечебни центрове

Пета Многопрофилна Болница за Активно Лечение

Пета многопрофилна болница за активно лечение – София” EАД, гр. София, е лечебно заведение с дългогодишни традиции.

МБАЛ Люлин – гр. София

„Ние създаваме здраве” е лозунгът, които събира преди десетина години няколко млади и ентусиазирани лекари, придобили своята професионална квалификация в чужбина. Убедени в своите цели те поставят основите на Mедицински Център “Артро”, с цел в България бъде постигнато същото ниво на лечение, рехабилитация и индивидуално отношение към пациента, както във водещи европейски ортопедични клиники.Това се оказва достижима цел, но здравеопазването е огромен комплекс от услуги, а медицинският център – недостатъчен за нуждите на хората.

МБАЛ Пазарджик АД

Пазарджишката болница е наследница на създадената преди 125 години болница в града.
Медицинската помощ в гр. Пазарджик датира още от II-та половина на 18-ти век, когато лекар-аптекар е бил Антонио Соморайдо, преселник от остров Карафи.

МБАЛ Юлия Вревска – гр. Бяла

Болницата в Община Бяла е със 120 – годишна история. През това време тя се превърна в естествен център за активно лечение на населението на Община Бяла. След това се присъединяват и другите общини – Борово, Две могили, Ценово и Полски Тръмбеш.

МБАЛ „Д-Р ДИМИТЪР ПАВЛОВИЧ“ ЕООД – ГР. СВИЩОВ

Предлага качествена и достъпна болнична помощ, насочена към възстановяване и укрепване здравето на населението.

МБАЛ Света АННА – гр. Варна

Демократичните промени заварват здравното заведение като Първостепенна окръжна клинична болница. От 1989 г. до 2000 г. тя продължава да е на общинско подчинение, но под ново име: Обединена районна клинична болница /1994 г./.

Многопрофилна Болница за Активно Лечение – Силистра АД

Многопрофилна Болница за Активно Лечение – Силистра АД
Адрес: гр. Силистра, ул. Петър Мутафчиев 80
Тел.: 086 818 446 - Секретар: 086 823 917 - факс: 086 818 448 – Иванка Генчева (Зам. директор икономическа дейност); 086 818 445 – Марияна Маринова (Главна медицинска сестра); 086 818 451 – Счетоводство
Е-mail:

МБАЛ Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ

МБАЛ Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ
Адрес: гр.Кърджали бул. Беломорски 53
Тел.: 036168348
Е-mail:

Специализирана болница за активно лечение по кардиология – гр. Ямбол

Специализирана болница за активно лечение по кардиология – гр. Ямбол
Адрес: гр. Ямбол, бул. Димитър Благоев № 69
Тел.: 046662377; 0885759992;

„Многопрофилна болница за активно лечение-Омуртаг“

„Многопрофилна болница за активно лечение-Омуртаг“
Адрес: гр. Омуртаг, ул.Търновска № 55
Тел.: 0605 680 011; 0884 623 12
Е-mail: