Д-р Борислав Борисов – Кардиолог – гр. Стара Загора

Д-р Борислав Борисов е роден в Стара Загора. Завършва хуманна медицина през 1985 г. във ВМИ Пловдив. Има две специалности – вътрешни болести и кардиология. Д-р Борисов е един от утвърдените специалисти по инвазивна кардиология. Практикува коронарни интервенции на сърце, интервенции на периферни съдове, на мозъчни и по-специално на каротидни Read more…

Д-р Йото Йотов – Кардиолог – гр. Варна

Д-р Йото Йотов е специалист кардиолог, практикуващ на територията на гр. Варна Д-р Йотов е доказан професионалист с богат опит в областта. Д-р Йото Йотов има сключен договор с НЗОК (Национална здравно осигурителна каса). С предимство и извън графика се преглеждат спешни пациенти, бременни и медицински работници. Контролен, вторичен преглед може да запишете Read more…

Д-р Янко Захариев Черкезов – Вътрешни болести, Кардиология – гр. Ямбол

Д-р Янко Захариев Черкезов е специалист по вътрешни болести,кардиология,здравен мениджмънт . Д-р Черкезов е професионалист способен да определи здравословното ви състояние според анамнезата и обстойния преглед. Научните интереси на Д-р Черкезов са во областта на Инвазивна кардиология. Неинвазивни изследвания: ТТЕ ТЕЕ холтер ЕКГ стрес тест-ВЕТ добутамин стрес тест Работи в СБАЛ по Read more…

Доц. д-р Добрин Василев, дм – Кардиолог – гр. София

Доц. д-р Добрин Василев, дм е специалист по кардиология. Завършил е медицинското си образоване през 1998 г. с отличие в МУ Плевен. Специализации Кардиология – МУ София Инвазивна кардиология – Европейската асоциация за перкутанни сърдечно-съдови интервенции Защитил е научната степен “доктор по медицина” с дисертация във Варшавската медицинска академия през 2009 Read more…

Проф. Нина Гочева – Кардиолог – гр. София

През 1968 година завършва Първа английска гимназия с изучаване на английски език, а през 1976 година завършва медицина в МУ-София с отличен успех. През 1976 година започва интернатура по вътрешни болести в Кардиологично отделение на Окръжна болница – София и след успешно положен изпит е утвърдена за асистент към Катедра Read more…

Д-р Маргарита Христова – Детски кардиолог – Стара Загора

Д-р Маргарита Христова е специалист по детска кардиология. Д-р Христова е доказан професионалист с богат медицински опит. Д-р Мариета Христова извършва диагностика, лечение, консултации и други дейности. Работното й място е оборудвано със съвременна апаратура и модерна техника. Д-р Мариета Христова и сключен договор с НЗОК

Д-р Илия Калчев Катранджиев – Кардиолог – гр.Варна

Д-р Илия Калчев Катранджиев е специалист по кардиология. Роден в гр. Суворово на 04.09.1961 г. През 1988 г. завършва Медицински университет – Варна. Придобити специалности: Вътрешни болести 1995 г. Кардиология 1999 г. Здравен мениджмънт 2009 г. Началник на „Спешно отделение – възрастни“ при МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна. Услуги: Диспансерно наблюдение Read more…

Д-р Пейо Симеонов – Кардиолог – гр. София

Д-р Пейо Симеонов е специалист по вътрешни болести. Има придобити специалности по кардиология, инвазивна кариология и вътрешни болести. Д-р Симеонов е III –та година специализант по кардиология, с богат опит в областта на ендопротезиране на аортата,каротидно и периферно стентиране,транскатетърно аортно клапно протезиране. Специализации: Франция Германия Чехия USA Д-р Симеонов практикува в Read more…

Д-р Данчо Пенев – Кардиолог гр. Бяла

Д-р Данчо Пенев е специалист по кардиология. Практикува като Началник на Кардиологично отделение към МБАЛ “Юлия вревска” в град Бяла. Завършва медицина в Медицински университет в град Плевен през 1989 година. През 1996 година придобива специалност Вътрешни болести, а през 2006 година и специалност Кардиология. Членства: – Българско кардиологично дружество Read more…