Actavis гр. София

На 17 март 2015 Актавис (NYSE:ACT) завършва придобиването на Алерган, създавайки нова глобална фармацевтична компания с годишен оборот от над $ 23 млрд. и лидер в новия за индустрията модел Growth Pharma.

Обединената компания има широка мрежа от търговски представителства в над 100 страни по света, силнo и устойчиво портфолио от оригинални продукти, водещ в световен мащаб генеричен бизнес, първокласна система за разработка на нови продукти, високо ефективни производствени мощности и опитен ръководен екип.

Портфолиото на Актавис +Алерган от оригинални продукти разполага с топ продукти в шест ключови терапевтични категории включително: Дерматология и естетична медицина, ЦНС, Офталмология, Женско здраве и Урология, Гастроентерология и Муковисцидоза, Кардиология и Инфекциозни болести.
Генеричното портфолио на Актавис +Алерган разполага с над 1,000 генерични, маркови генерици, и ОТС продукти.

Обединената компания е третия най-голям генеричен производител в САЩ и е на едно от първите 5 места на пазарите на 20 държави по света.

Осигуряването на непрекъснати иновации и ръст е първостепенен ангажимент към развитие на И§Р с инвестиции над $1.7 млрд. в дейности за излседване и развитие само за 2015, фокусирани върху стратегическо развитие иновативни продукти в портфолиото от оригинални, генерични, биоподобни и ОТС продукти.

Мисия

Разработване и произвеждане на лекарства с най-високо качество. Продуктите отговарят на настоящите и бъдещите нужди на клиентите чрез интелигентни инвестиции в научни изследвания и разработки. Актавис предоставя най-доброто обслужване и отлична стойност.

Производство на световно ниво

В България от 2000 г. Актавис притежава и управлява чрез производствената си фирма Актавис Оперейшънс ЕООД два завода за готови лекарствени форми в градовете Дупница и Троян. От тогава в двете производствени площадки се реализира мащабна инвестиционна програма за тяхното обновяване и модернизиране в съответствие с изискванията на международния стандарт за качество на произвежданите продукти “Добра производствена практика” (ДПП).

 

КОНТАКТИ

Actavis гр. София
Адрес: гр. София, ул. Атанас Дуков 29
Тел.: 02/ 932 18 61
Web site: http://www.actavis.bg/bg