МБАЛ Търговище

Published by burn on

Многопрофилна болница за активно лечение – Търговище АД е лечебно заведение за болнична помощ, което осъществява дейността си при стриктно спазване на изискванията на Закона за лечебните заведения, Търговския закон и останалите действащи нормативни актове.

МБАЛ-Търговище АД – гр. Търговище директно обслужва населението от Търговищка община, включваща следните населени места: гр. Търговище и селата: Стража, Разбойна, Пролаз, В.Левски, Пробуда, Вардун, Черковна, Копрец, Преселец, Търновца, Драгановец, Руец, Овчарово, Баячево, Надарево, Кралево, Певец, Ловец, Острец, Осен, Маракиополско, Буховци, Алваново, Бистра, Съединение, Г. Соколово, Ралица, Давидово, Подгорица, Здравец, Момино, Лиляк, Александрово, Божурка, Г. Кабда, Пресиян, Цветница, Братово, Пайдушко, Буйново, Пресяк, Твърдинци, Мировец, Дралфа, Кръшно, Маково, Миладиновци, Голямо Ново, Росина, Кошничари.

МБАЛ – Търговище АД – гр. Търговище като областна болница обслужва и населението от следните общини на Търговищка област:
– Община Омуртаг
– Община Попово
– Община Антоново
– Община Опака
– Общият брой на обслужваното население от “МБАЛ-Търговище”АД – гр. Търговище е над 120 000 жители.

Работно време на администраницята: 08:00 до 16:30 ч.

 

   

КОНТАКТИ

МБАЛ Търговище
Адрес: гр. Търговище, кв. Запад
Тел.: 0601 688 88 – централа
Е-mail:
Web site: http://mbalturgovishte.com