СТМ „Екс Мед Консулт“ – Трудова медицина – гр. София

СТМ „Екс Мед Консулт“ ще бъде насреща при нужда на работодателите от консултиране и подпомагане, свързано с превенцията и осигуряването на безопасни условия на труд. Службата би могла да се заеме с наблюдението, с анализа, както и с оценката на здравното състояние на работещите, свързано с условията на труд.

Чистота и стил, това се показваме с изчистената и семпла визия на запазения знак за Служба по трудова медицина ЕКС МЕД КОНСУЛТ. Като регулатор на работния процес, фирмата трябва да представя себе си ясно и точно. Това се внушихме чрез семпла, но категорична графика.

Създадохме концепция, която да илюстрира напълно дейността на фирмата. Чадъра е символ на защита, а вратовръзката – бизнеса. Така съчетани образуват “защита в работна среда”.

В съвместната си дейност с работодателя „Екс Мед Консулт“ ще разработи мерки за премахване или редуциране на установен в процеса риск. Въпросните мерки ще бъдат съобразени с възможностите за инвестиции и ще бъдат степенувани по приоритети. Също така на оценка ще бъде подложена и ефикасността на мерките, които работодателят е предприел.

Препоръките, които службата по трудова медицина ще разработи, ще бъдат свързани с работното място и неговото преустройство, с натоварването на работещите и организацията на процеса.

На СТМ „Екс Мед Консулт“ можете да разчитате за:

– Разработката и участието в програми за обучение на работещи и ръководен персонал

– Информиране за здравните рискове, свързани със съответната професия

– Промоция на здравето

– Помощ при изпълнение на нормативните изисквания за здравословни и безопасни трудови условия

– Помощ за разработването на работни правила, инструкции и норми и др.

Разчитайте на СТМ „Екс Мед Консулт“!

КОНТАКТИ

СТМ „Екс Мед Консулт“ – Трудова медицина – гр. София
Адрес: гр. София
Тел.: 0885248042
Е-mail:
Web site: http://www.2design.bg