ITS | Здравен портал

Проф. Станка Маркова – Сексолог гр. София

Проф. д-р Станка Маркова е почетен председател на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Кариерата й минава през медицинска сестра, лекар, завеждащ селска здравна служба, асистент във ВМИ – София, завеждащ катедра “Социална медицина” в Медицинския факултет в Стара Загора, професор по “Управление на здравните грижи”. Специализира семейно планиране и сексуално здраве в Полша, Холандия, Белгия, Великобритания. Научните й интереси са насочени предимно към сексуалното поведение и социалните последици от него.

Проф. Станка Маркова е консултант сексолог в Центъра по семейно планиране. Председател е на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Завършва медицина в Софийския университет “Св. Климент Охридски”. След дипломирането изкарва по разпределение няколко години като селски лекар. После подготвя аспирантура и развива теории за социалната сексология. Изнася лекции у нас и в чужбина.

Проф. д-р Станка Маркова е почетен председател на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, основател и главен редактор на научното списание „Здравни грижи”. Завършва медицина в Медицински университет – София. Кариерата й минава през медицинска сестра, лекар, завеждащ селска здравна служба, асистент във ВМИ – София, завеждащ катедра “Социална медицина” в Медицинския факултет на ТрУ- Стара Загора, професор по “Управление на здравните грижи”. Проф. Станка Маркова е била консултант сексолог в Центъра по семейно планиране.

През 1992 г. разкрива в Стара загора вторя в РБългария кабинет по семейно планиране. Специализира семейно планиране и сексуално здраве в Полша, Холандия, Белгия, Великобритания. Научните й интереси са насочени предимно към сексуалното поведение и социалните последици от него. Консултира пациенти по проблеми, свързани със сексуални нарушения

КОНТАКТИ

Проф. Станка Маркова – Сексолог гр. София
Адрес: гр. София
Тел.: 0888510006
Е-mail:

error: Alert: Content is protected !!