Яница Неделчева – Психолог гр. София

Published by burn on

Яница Неделчева е специализирала е семейно консултиране с терапевтични методи, социални дейности и развитие на човешките ресурси. Областта на нейната професионална компетентност включва помощ при учене, памет и когнитивни процеси, работа с малцинства, миграция и бежанци, психологично консултиране, междукултурна психология, психология на развитието, психология в образованието, емоции и мотивация, психология на малката група, социална психология, насилие, травма, превантивна психология, трудова и организационна психология.

Яница Неделчева има квалификация за обучител. Проявява професионален интерес към работа с групи.

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Психологическо консултиране / Семейно консултиране с терапевтични методи 
Други специалности и специализации:
Докторант по психология в СУ “Свети Климент Охридски” – гр. София
Стаж по специалността: 8 години

В момента работи като Изпълнителен директор и фамилен консултант в ” ПОЗИТИВНИ 365″. Това е мобилен център за психологическо консултиране и подкрепа на деца, семейства и специалисти.

Яница Неделчева има 8 години стаж по специалността и успешно предлага индивидуално и семейно консултиране; групи и обучения за родители и специалисти, както и услуги в областта на организационното консултиране. Предлага консултиране при проблеми, свързани с възпитанието на дете, недостатъчна мотивация на детето за учене, проблеми с комуникацията родител-дете; въпроси, свързани с родителството на деца в тийнейджърска възраст.

Предлага и онлайн консултиране.

 

КОНТАКТИ

Яница Неделчева – Психолог гр. София
Адрес: София 1000, ул. Екзарх Йосиф 55, ап.3
Тел.: 087 845 0031
Е-mail:
Web site: http://pozitivni365.com