Яна Кацарова – Психолог – гр.София

Published by burn on

Яна Кацарова, Доктор по психология на Нов български университет, Магистър по клинична социална работа.

Психоаналитично ориентиран психотерапевт. Продължителна и интензивна професионална практика в областта на психичното здраве.

Работи с емоционални и поведенчески проблеми, затруднения по повод насилие, травма, депресия и др;

Предоставя консултиране и психотерапия на хора, които преживяват:
• разстройства на настроението;
• тежък е етап от живота;
• имат трудности в отношенията с околните;
• преживели са значима загуба на близък човек;
• наскоро случили се кризисни събития, които преобръщат живота им;

Обучава и супревизира помагащи професионалисти в работа с хора в режим на психологическо консултиране и дългосрочна психотерапия.

Членства:
• Българска асоциация по психотерапия (БАП)
• Българска Асоциация на социалните работници (БАСР)
• Сдружение Общество “Адаптация”
• Сдружение за развитие на психосоциалната рехабилитация в България
• Фондация “П.У.Л.С. – Позитивни умения на личността в социума” – гр. Перник
• Сдружение „Деца на времето”

Професионални направления:
1. Психиатрия в общността.
Работа по проекти в областта на психичното здраве, за хора със затруднения в социалното функциониране поради наличие на хронично психично разстройство.
Разработване и преподаване на учебни програми в областта на психичното здраве, свързани с промоция на психично здраве и развиване на специализирани програми от грижи в общността.

2. Домашно насилие.
Работа по проекти за превенция и помощ на жени, жертви на насилие и трафик.
Разработване и преподаване на програми за рехабилитация на жертви на насилие и техните семейства.
Информация за контакти : тел.0887-67-00-25

КОНТАКТИ

Яна Кацарова Психолог София
Адрес: гр. София, ул. Св. Св. Кирил и Методий 91
Тел.: 0887 670 025
Е-mail: ykazarova@gmail.com