Цитолаб ЕООД – Служба по трудова медицина – гр. Велико Търново

Published by burn on

Цитолаб ЕООД е Служба по трудова медицина. Предлагаме комплексно обслужване в цялата страна съгласно ЗЗБУТ и Наредба 3 за СТМ. Договор за обслужване от служба по трудова медицина ще Ви бъде изискван от органите на Инспекцията по труда, РИОКОЗ и други институции по най-различни поводи.

Законът за ЗБУТ /Здравословни и Безопасни Условия на Труд/ бе приет в края на 1997. Прилага се задължително във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение. На обследване подлежат всички работни места Извършваме оценка на риска и Ви представляваме пред инспектиращите органи при проверки.

Разглеждаме случаите на трудови злополуки и професионални болести, включително и при искове по чл. 200 от Кодекса на труда. Ще изградим и поддържаме групи по условия на труд. Изтотвяме инструкции, заповеди, книги и други документи, задължителни за работодателя.

 

КОНТАКТИ

Град: Велико Търново
Адрес: ул. Филип Тотю 11А
Телефон: 0888 131 801
e-mail: citolab@gmail.com
web site: www.citolab.eu