ITS | Здравен портал

Център по превантивна кардиология “Св. Иван Рилски Чудотворец” гр. Ботевград

Център по превантивна кардиология Св. Иван Рилски Чудотворец е оказва специализирана извънболнична медицинска помощ. Извършва диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни.

 

В центъра по превантивна кардиология Св. Иван Рилски Чудотворец гр. Ботевград работят високо квалифицирани специалисти, отлични професионалисти в различни области на медицината :

 • Д-р Русинов  – спец. – кардиология, вътрешни болести, здравен мениджмънт
 • Д-р Цветанов – спец. – съдова хирургия
 • Д-р Николов – спец. – нефрология
 • Д-р Цветанова – спец. – ревматология
 • Д-р Шуманов – спец. – акушерство и гинекология
 • Д-р Вайков – спец. – анестезиология и реанимация – ОПЛ
 • Д-р Кръстева – спец. – вътрешни болести – ОПЛ
 • Д-р Йотовска – спец. – спешна медицина – ОПЛ
 • Д-р Каназирска – спец. – спешна медицина – ОПЛ
 • Д-р Павлинов – спец. – психиатрия

Центърът по превантивна кардиология Св. Иван Рилски Чудотворец разполага с :

 • Кабинет и екип по трудова медицина
 • Самостоятелна клинична лаборатория

КОНТАКТИ

Център по превантивна кардиология “Св. Иван Рилски Чудотворец” гр. Ботевград
Адрес: гр. Ботевград, бул. Божко Божилов 1
Тел.: 0879 880 841; 0888 511 486
Е-mail:

error: Alert: Content is protected !!