ITS | Здравен портал

Център за спешна медицинска помощ гр. Велико Търново

ЦСМП гр. Велико Търново е създаден през 1995 година на основание ПМС №211/06101994 година като юридическо лице на бюджетна издръжка. Съгласно чл. 10, т.1 от ЗЛЗ Центърът е лечебно заведение със следните функции, посочени в Правилника за устройство и дейността на ЦСМП (ДВ бр. 98 от 1999 год.):

1. Оказване на спешна медицинска помощ на заболели и пострадали лица в дома, на местопроизшествието и по време на транспортирането до евентуалната им хоспитализация.
2. Специализиран спешен транспорт на пациенти, донори и органи, кръв, кръвни съставки и апаратура, републикански консултанти за оказване на спешна медицинска помощ.
3. Осъществяване обучение на специализанти по спешна медицина.
Съгласно  чл. 7 от Правилника, Центърът е лечебно заведение с непрекъснат денонощен режим на работа. Работния график се изготвя на базата на 12-часови дежурства и екипна организация на труда при спазване изискванията на ПМС №267 от 12.12.2005 година (ДВ брой 103 от 23.12.2005 год., изменен и допълнен ДВ брой 68 от 22.08.2006 год.).
Област Велико Търновосе намира в Централна северна България. Общата й площ е 4661,6 кв. км, което представлява 4,2% от площтта на страната.
Общия брой на населението по последни официални данни на НСИ към 31.12.2011 г. е 256 279 души и представлява 3,5% от общото население на страната.
ФИЛИАЛИ

За оъществяване на своята дейност ЦСМП В. Търново се състои от 7 филиала в следните градове:

 • Велико Търново – info@csmp-vt.com
 • Горна Оряховица – g_oriahovitsa@csmp-vt.com
 • Свищов – svishtov@csmp-vt.com
 • Елена – elena@csmp-vt.com
 • Павликени – pavlikeni@csmp-vt.com
 • Полски Тръмбеш – p_trambesh@csmp-vt.com
 • Стражица – strajitsa@csmp-vt.com
Филиалите реагират на територията на съответната община след подаване на сигнал от РКЦ Велико Търново. Същевременно оказват и спешна медицинска помощ на място.
Филиала на гр. Елена покрива територията и на община Златарица, а на гр. Павликени – на община Сухиндол.
СТРУКТУРА

За оъществяване на своята дейност ЦСМП В. Търновосе състои от следните структури:

1. Административно-стопански сектор
2. Регионална координационна централа
3. 7 филиала на СМП в градовете:
 • Велико Търново
 • Горна Оряховица
 • Свищов
 • Елена
 • Павликени
 • Полски Тръмбеш
 • Стражица
Списъчния брой на персонала по трудови правоотношения е 243 души.
АВТОПАРК

Автопаркът на Центъра се състои от 20 броя автомобили, от които 13 Ситроена, 2 Форда и 5 Фолксвагена.

Последно автопарка е обновяван през 2009 г.

КОНТАКТИ

Център за спешна медицинска помощ гр. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново, ул. Ниш 1
Тел.: 062/ 64 38 25
Е-mail:

error: Alert: Content is protected !!