Цени

Рекламна страница

Рекламна страница за 6 месец – 199лв.
Рекламна страница за 12 месец – 375лв.

Рекламен банер с резолюция  280px × 230px

Рекламен банер за 6 месеца – 270лв.
Рекламен банер за 12 месеца – 400лв.

Рекламен слайдер с резолюция 600px × 300px

Рекламен слайдер за 6 месец – 500лв.
Рекламен слайдер за 12 месец – 800лв.