Цвета Таманова – Психолог гр. София

Published by burn on

Цвета Таманова е магистър по клинична психология и психоаналитична перспектива. Има диплома и за Магистър – Педагог от Софийски Университет.

 

По късно специализира трудова, организационна и социална психология в Софийски Университет. Преминава обучение на консултанти в сферата на организационното развитие, мениджмънта и управлението на човешките ресурси, проведено от Дружеството на психолозите в България съвместно с NGB-Academy. Преминава и обучителна програма в методите на Фокусирана към решения кратка терапия със свидетелство от Център за психологически изследвания и консултации – София. Има повече от десет годишен опит в психологичното клинично и организационно консултиране. Член е на Дружеството на психолозите в България, на Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси, както и на Групата за Развитие на Психоаналитичната Практика в България.

В момента е Управител на АТТ Консулт Глобъл ЕООД. АТТ Консулт Глобъл е консултантска фирма, която има за свой фокус човека. Целите и желанията ни са амбициозни, защото ние знаем, че всеки човек е ярка индивидуалност. Не съществуват две еднакви личности, които да притежават едни и същи възможности, способности и особености. От друга страна трябва да се вземе под внимание и многообразието на ролите, в които всеки от нас влиза ежедневно. Ние сме съпрузи и родители, деца, братя и сестри, мениджъри и служители, приятели и роднини. Това предопределя пъстра гама от взаимоотношения, които не винаги са съвсем гладки, позитивни и приемливи. Тогава се налага някаква промяна, която да ни доведе до нещо желано. Нашата дейност е насочена именно към това, клиентите ни да откриват нови възможности и решения, за да бъдат още по-успешни. Консултирайки работодатели, учители, лекари и цели семейства, ние се опитваме да достигнем до конкретните и уникални желания и стремежи на всеки човек.

 

КОНТАКТИ

Цвета Таманова – Психолог гр. София
Адрес: София 1700, кв."Витоша"; бул."Симеоновско шосе" №36В; ап.2
Тел.: 088 887 5260
Е-mail:
Web site: http://www.attconsult.org