ITS | Здравен портал

Христо Хаджимаринов – Психолог гр. София

Христо Хаджимаринов е специалист по психология.

Практикува в ИПП “Хирон” като сертифициран психодрама асистент/консултант и психолог.

Област на професионална компетентност:
Учене, памет и когнитивни процеси, Когнитивна психология, Психологично консултиране, Психодиагностика, Психология на малката група, Превантивна психология, Проблеми в ученето, психология на развитието

Психотерапевтично обучение: Психодрама (сертифициран психодрама асистент/ консултант )

По-голямата част от опита си Христо Хаджимаринов е натрупал по време на работата си в Център за обществена подкрепа „Бъдеще“. Там е работил с деца и младежи изложени на риск, както и с техните родители. В центъра, в който е работил се е занимавал и с водене на обучения на кандидат-осиновители. От 5 години се занимава с психотерапия в полето на психодрамата, като е получил степен психодрама-асистент и има правото да практикувам под супервизия, както и да води групова терапия. Към момента е легитимен член на Институт за психодраматични практики „Хирон“.

Стаж по специалността: 1 година

КОНТАКТИ

Христо Хаджимаринов – Психолог гр. София
Адрес: гр. София, бул. Витоша 69А
Тел.: 0894 438 188
Е-mail:

error: Alert: Content is protected !!