Хоспис “Щастливия дом” гр. София

Published by burn on

Хоспис “Щастливият Дом” е регистриран по Закона за лечебните заведения. Предлага денонощна високо квалифицирана медицинска помощ за възрастни и тежко болни лица.

Разполага с 30 легла, озеленен двор, денонощно обслужване и рехабилитация, собствена линейка.

 

 

 

Хоспис “Щастливия дом” предлага следните медико – социални грижи:

  • Непрекъснато 24 часово медицинско наблюдение на пациенти
  • Контрол на болката и симптомите съпътстващи заболяването
  • Квалифицирани грижи на тежко болни и болни в терминално състояние
  • Рехабилитация и лечебна физкултура
  • Лечебно и диетично хранене
  • Подсигуряване на специалисти и услуги според специфичните нужди на болните
  • Емоционална, социална и духовна подкрепа на болните и техните близки
  • Занимания по интереси

 

КОНТАКТИ

Хоспис “Щастливия дом” гр. София
Адрес: гр. София, ул. „Ела“ 5
Тел.: 0878 927020; 0898 480491
Web site: http://sofia-hospice.com/?page_id=28