Хоспис “Света Екатерина” гр. София

Published by burn on

“Това не е просто хоспис или дом за стари хора.Това е социялно заведение грижещосе не само за физическите нужди на домуващите а и за тяхните духовни потребности.’

Основната задача на новата структура е да подобри достъпа до специализирана и качествена здравна грижа на пациентите с хронични и инвалидизиращи заболявания, както и да поддържа качеството на живот на болните и техните близки.

Основна идея на хосписите е да се облекчи физическата и духовна болка и страдание като се оказват специализирани и комплексни грижи за пациенти в напреднал стадий на нелечимо заболяване. В стационарите на дом за стари хора св.Екатерина в  София се приемат пациенти с различни заболявания, преминали активно лечение.
Основен приоритет е запазване качеството на живот на пациента. Независимо от вида и стадия на заболяване, качество на живот може да бъде постигнато като се гарантира контрол на болката, съпътстващите симптоми причиняващи му дискомфорт, психологическа подкрепа.
Грижите са както комплексни (медицински и немедицински), така и индивидуални. Фокусът е върху пациента, а не заболяването.
Обстановката е близка до домашната. Предлаганото персонално отношение е ключово. Важен е контактът със семейство, близки, приятели.

Хосписът предлага денонощна високо квалифицирана медицинска помощ за възрастни и тежко болни пациенти.

Хоспис “св.Екатерина” – София предлага медицински и социални услуги, свързани с осигуряване на палиативни грижи захронично болни, терминално и инвалидизирани пациенти. Палиативните грижи се основават на специални познания, умения и желание за предоставяне на цялостна, координирана и състрадателна грижа на всички хора с напреднал стадий на заболяване и емоционална подкрепа на семействата им.
Висококачествена помощ.

Хоспис “св.Екатерина” предлага 24-часова високо квалифицирана медицинска помощ за възрастни и тежко болни пациенти. За болните се грижат лекари и, рехабилитатори, медицински сестри и санитари.

 

 

КОНТАКТИ

Хоспис “Света Екатерина” гр. София
Адрес: гр. София, жк. Овча Купел , ул Витошка Поляна No 13
Тел.: 02/ 9746040; 0893316303
Е-mail:
Web site: http://www.hospis.eu/