Хоспис ПАРАДАЙЗ – Хоспис гр. София

Published by burn on

Хоспис “Парадайз” предлага 24-часова високо квалифицирана медицинска помощ за възрастни и тежко болни пациенти. Основната задача на новата структура е да подобри достъпа до специализирана и качествена здравна грижа на пациентите с хронични и инвалидизиращи заболявания, както и да поддържа качеството на живот на болните и техните близки.

Денонощна високо квалифицирана медицинска помощ за възрастни и тежко болни пациенти.

Основната задача на новата структура е да подобри достъпа до специализирана и качествена здравна грижа на пациентите с хронични и инвалидизиращи заболявания, както и да поддържа качеството на живот на болните и техните близки.

Хоспис ПАРАДАЙЗ

Хоспис “Парадайз” предлага медицински и социални услуги, свързани с осигуряване на палиативни грижи за терминално, хронично болни и инвалидизирани пациенти. Палиативните грижи се основават на специални познания, умения и желание за предоставяне на цялостна, координирана и състрадателна грижа на всички хора с напреднал стадий на заболяване и емоционална подкрепа на семействата им.

Висококачествена помощ

Хоспис “Парадайз” предлага 24-часова високо квалифицирана медицинска помощ за възрастни и тежко болни пациенти. За болните се грижат лекари и психолози, рехабилитатори, медицински сестри и санитари.

Модерна и уютна обстановка

Хосписът се намира в сградата на “ДКЦ – ХХІІІ – София” ООД” и разполага с 16 легла. Обособен е дневен център, в който има стая за почивка, зала за занимания.

Мисия

Мисията на Хоспис “Парадайз” е да подобри достъпа до специализирана и качествена здравна грижа на тежко болните, да поддържа качеството на живот на пациентите и да окаже подкрепа на техните близки.

Град: София
Адрес: ж.к. Хаджи Димитър, ул. Клисура 20
Телефон: 02/ 945 74 30
e-mail: bandonova@abv.bg
web site: www.hospis-paradise.net