Хоспис “Голямата къща” гр. София

Published by burn on

Хоспис “Голямата къща” предлага денонощно медицинско наблюдение и грижи за своите пациенти. За всеки пациент се изготвя индивидуалнен хранителен режим съобразно неговото здравословно състояние и личните вкусови предпочитания.

Хосписът е създаден през 2011г. и се помещава в нова и просторна сграда в центъра на София. Разполага със съвременно обзаведени, уютни стаи, стая за развлечения, специално помещение за провеждане на рехабилитация, както и легла, снабдени с антидекубитални дюшеци.

Съставят се индивидуални рехабилитационни програми и се работи самостоятелно с всеки пациент.
Хоспис “Голямата къща” работи съвместно със спешна помощ и предлага транспортиране на пациентите от дома или от съответно здравно заведение.

 

ДЕЙНОСТИ:

Целодневно(денонощнo) или почасово медицинско наблюдение;

Целодневна(денонощна) или почасова специализирана и качествена здравна грижа по обгрижване на пациентите, с цел подобряване качеството на живот;

Дейности по изпълнение на предписаната терапия на всеки пациент;

Индивидуална консултация на пациентите от различни медицински специалисти;

Морална, емоционална, социална и духовна подкрепа на пациентите и техните близки;

Рехабилитация на пациентите;

Качествено и пълноценно хранене;

Административна помощ;

Дейност за поддържане на добра лична хигиена на пациентите;

Дейност по набавяне на лекарства и консумативи;

Мерки за укрепване на здравето на пациентите;

Специализирани дейности по контрол на болката.

Денонощна обратна връзка с близките на пациентите.

 

Прием в хоспис „Голямата къща” се извършва при спазване на всички законови изисквания и след представяне на следните документи:

1. Лична карта

2. Всички налични епикризи за настоящи или минали заболявания

3. Рецептурна книжка (ако има такава)

4. ТЕЛК (ако има)

КОНТАКТИ

Хоспис “Голямата къща” гр. София
Адрес: гр. София, бул. Сливница 309
Тел.: 02/ 4797928; 02/ 4708767; 0888840112
Е-mail:
Web site: http://www.goliamatakashta.com