Хоспис Възраждане гр. София

Published by burn on

Основна идея на хосписите е да се облекчи физическата и духовна болка, като се оказват специализирани и комплексни грижи за пациенти в напреднал стадий на нелечимо заболяване.
В стационарите на хоспис Възраждане в Пловдив и София се приемат пациенти с различни заболявания, преминали активно лечение след инсулт, тежки ортопедични операции, онкологично болни и болни, зависими от специализирани медицински грижи.

Основен приоритет е запазване качеството на живот на пациента. Независимо от вида и стадия на заболяване, качество на живот може да бъде постигнато като се гарантира контрол на болката, съпътстващите симптоми причиняващи му дискомфорт, психологическа подкрепа.

Грижите са както комплексни (медицински и немедицински), така и индивидуални. Фокусът е върху пациента, а не заболяването.

Обстановка, близка до домашната, персонално отношение, са ключови. Важен е контактът със семейство, близки, приятели.
УСЛУГИ:

Стационарите на Хоспис Възраждане предоставят комплексни грижи за пациента.
МЕДИЦИНСКИ:
– Цялостна грижа за болния: денонощно медицинско наблюдение, тоалет, манипулации.
– РЕХАБИЛИТАЦИЯ (включена в цената) – след инсулт, алопластики, ортопедични операции и състояния, довели до обездвижване. Извършва се ежедневно по индивидуална рехабилитационна програма.
– Индивидуална диета (лечебно, сондово хранене) и други, предвид видa и стадий на заболяването.
– Лекарски контрол на болката. Съставя се индивидуален план на обезболяване от анестезиолог – обезболяването не е упояване! Правилното обезболяване балансира контрол на болката с жизненост и адекватност.
– Контрол на симптоми, съпътсващи заболяването.

НЕМЕДИЦИНСКИ:
– осигуряване на безплатни технически помощни средства за инвалиди;
– логопед – за корекция на речеви нарушения;
– психолог за пациента и неговите близки.

 

КООРДИНАТИ:

Стационар София
България, София
ул. “Веслец” 31
тел.: 02 4 806 285
02 4816902
мобилен: +359 899 982 552
e-mail: hospice_vuzragdane@abv.bg

Стационар Пловдив
България, Пловдив
ул. “Колхида” – продължение
(сградата на Транспортна болница)
тел.: 032 277 711
мобилен: +359 897 901 198
e-mail: hospice_vuzragdane@abv.bg

Направление Социални дейности
България, Пловдив
бул. “6-ти септември” 110, II-ро ДКЦ
тел.: 032 642 874; +359 899 931 555
e-mail: hospice_vuzragdane@abv.bg

КОНТАКТИ

Хоспис Възраждане гр. София
Адрес: гр. София, ул. Веслец 31
Тел.: 02/ 4 806 285; 0899982552
Е-mail: