Фондация “Майки за донорство” гр. София

Published by burn on

Фондацията извършва дейност в обществена полза, изразяваща се в:

– Участия в социално-обществени дискусии и кампании в подкрепа на обществото по темите донорство, асистирана репродукция, раждане, майчинство, образование, демографски проблеми, детско и майчино здраве;
– Разясняване на правата на донорите, информиране, съдействие и придружаване на донорите при осъществяване на донорството;
– Участие при изготвяне на правната рамка на донорството;
– Съблюдаване спазване правата на донорите и спазване на медицинските стандарти.
– Спазване на законовите и етични норми при асистираната репродукция и донорството на генетичен материал.
– Участие в дискусии и съблюдаване на законовите и етичните норми при замразяване на яйцеклетки, сперма, ембриони.

С цел набиране на средства за извършване на дейността фондацията ще събира дарения, сключва договори за спонсорство, както и ще развива следната примерно и неизчерпателно изброена стопанска дейност, свързана с целта й, а именно:

1. Издателска дейност – издаване и представяне на книги, дипляни, брошури и др. такива;

2. Организиране на събития, представяния, конференции и др. такива с цел набиране на средства, свързани с информиране на обществото за донорството на генетичен материал.

3. Организиране на семинари, образователни и културни дискусии;

4. Участие в проекти, финансирани от страна на трети физически и юридически лица.

КОНТАКТИ

Фондация “Майки за донорство” гр. София
Адрес: гр. София, жк. Младост 4 бл.483 вх.2 ет 8 ап.24
Тел.: 0888 72 10 10; 0878 71 21 28
Е-mail:
Web site: http://maikizadonorstvo.com/