Фондация Карин дом

Фондация Карин дом е активна гражданска организация, с водеща роля в предоставянето на професионални услуги за деца със специални нужди и техните семейства. Организацията работи усилено и за изграждане на толерантност в българското общество към децата и хората със специални нужди.

Основните дейности се реализират чрез център за предоставяне на услуги за деца със специални нужди и техните семейства и чрез ресурсен и обучителен център.

Визия
Подобряване качеството на живот и предлагане на еднакви възможности за хората с увреждания в България.

Мисия
Подпомагане социалната интеграция на децата със специални нужди и техните семейства, чрез професионални услуги, подкрепа и повишаване степента на общественото съзнание.

Цели

  • Предоставяне качествени услуги на деца със специални нужди и на техните семейства за предотвратяване изоставянето на деца в институции и за успешна социална ингерация на децата и семействата като цяло.
  • Разпространяване добрата практика чрез обучения и консултации на родители и специалисти, работещи с деца със специални нужди от цялата страна, придържайки се към международните стандарти.
  • Работа за застъпничество и промяна на политиките за деца на местно, регионално и държавно ниво.

Управление
Фондацията се управлява от Управителен Съвет с Председател г-н Иван Станчов.

Финансиране
Фондация Карин дом се финансира основно от дарения, реализиране на проекти, програми по Държавно-делегирана дейност и Общинско-делегирана дейност.

 

КОНТАКТИ

Фондация Карин дом
Адрес: гр. Варна, Местност Свети Никола
Тел.: 052/ 302 518; 0878 870 327
Web site: https://karindom.org