ITS | Здравен портал

УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович

Многопрофилна болница за активно лечение “Проф. д-р Стоян Киркович” АДобслужва населението на Старозагорска област равняващо се на около 382 000 и структурирано в 11 общини: Стара Загора, Казанлък, Чирпан, Гълъбово, Павел баня, Опан, Мъглиж, Гурково, Николаево, Раднево и Братя Даскалови

,а по редица специалности – неонатология, детска хирургия, детска ортопедия, инфекциозни и детски инфекциозни болести,неврохирургия и кардиология е и с междуобластно значение.

Извършва диагностика и лечение на остри и хронично изострени заболявания, травми, спешни и планови оперативни интервенции по следните медицински специалности: вътрешни болести, детски болести, акушерство и гинекология, хирургия, ортопедия и травматология, неврология, неврохирургия, урология, анестезиология и интензивно лечение, очни болести, УНГ болести, инфекциозни болести, хемодиализа, физикална терапия и рехабилитация, родилна помощ.

Разполага с модерно обзаведени, извършващи пълен набор изследвания – клинични, микробиологични и патохистологични.

Изследвания в областта на образната диагностика – Конвенционална рентгенография,интервенционална кардиология, Компютърна томография, ултразвукова образна диагностика. Приема за изследвания и лечение пациенти съгласно нормативните изисквания.

През 2006 година болницата получaвa акредитационна оценка “ОТЛИЧЕН” за цялостна дейност на лечебното заведение, както и за възможностите, за обучение на студенти и специалисти.

 

КОНТАКТИ

Стара Загора, Стара Загора

ул. Ген. Столетов 2
042 / 698 210

error: Alert: Content is protected !!