Тъканна банка CryoSave гр. София

CryoSave е най-голямата семейна банка за стволови клетки в Европа.

Като част от групата ESPERITE, CryoSave е представена на Нюйоркската фондова борса (NYSE) чрез ЕURONEXT Amsterdam (код: ESP) и представлява печелившо предприятие, носещо дивидент на инвеститорите си. Компанията се развива динамично, по адаптивен бизнес модел, който й позволява значителна оперативна гъвкавост.

Като водеща международна банка за стволови клетки, ние носим определена социална отговорност. Реализираме тази отговорност чрез приноса си за максимизиране на донорския потенциал в страните, в които присъстваме, а така също и чрез ролята си за изграждане на обществена информираност по отношение на стволовите клетки и тяхното приложение, включително в сферата на регенеративната медицина. Това осигурява основата за непрекъснат растеж и увеличаване на пазарния дял на комапанията.

Съхраняване на стволови клетки от остатъчна кръв

 • Съхраняване на остатчъна кръв
 • Подсигурявнае на тъкан от пъпна връв
 • Съхранена използва състоянието на най-съвременни технологии
 • незабавна обработка
 • Запазване на температура по –ниска -170°C при криозамразяване
 • Уникален номер за обозначаване на пробата
 • 25 годишно запазване
 • Стволовите клетки от остатъчна кръв се вземат след прерязването на пъпната връв меджу майката и бебето. Вземането е лесно, отнема няколко минути и е напълно безболeзнено за майката и бебeто. Този процес не влияе на естествения ход на раждането за разлика от вземането на зрели стволови клетки и не е инвазивна процедура.

  Веднага след това пробата се взема от международно сертифициран куриер и се изпраща до лабораторията за обработване. Там се проверява и подготвя за съхранение.

  Процесът за определяне на броя и качестовото на клетките се извършва с най-модерна технология. Те се разделят на два контейнера и се съхраняват при температура под -170°C в газовата фаза на течния азот на две физически разделени места.

  В случай, че кръвта не отговаря на минималните изисквания, родителите ще преценят дали пробата да бъде замразена без да заплащат допълнителни такси.

  От съображения за сигурност, всяка проба се идентифицира с помощта на уникални баркодове. Ще получите съответния сертификат прибилизително 6 седмици след раждането. Това гарантира, че те ще бъдат на разположение, когато е необходимо. Сие съхраняваме стволовите клетки в продължение на 25 години. След този период, детето само ще реши дали да продължи съхранението или ще го прекрати.

  От съображения за сигурност стволовите клетки се идентифицират с уникални баркодове. Вие ще получите сертификат приблизително 6 седмици след раждането. Това гарантира, че те ще бъдат веднага на разположение при необходимост. Ние съхраняваме стволови клетки за 25 години. След този период, детето само ще прецени дали да продължи съхранението или да се откаже.

  Стволовите клетки от остатъна кръв на пъпна връв също ще бъдат взети, ако изберете тази услуга.

  Безплатно съхранение 

  В помощ на семействата Cryo-Save предлага безплатна дарителска програма на семейства, желаещи да съхранят стволови клетки от новороденото с цел терапия на член от семейството, диагностициран с животозастрашаващо заболяване, което може да бъде излекувано със стволови клетки. Такива заболявания са например сърповидноклетъчната анемия и някои форми на левкемия.

  Тази програма е специално разработена и насочена към родители, които се нуждаят от съхранението на стволови клетки от тяхното новородено с цел терапия на роднини от първа линия в бъдеще.

  За да бъдат включени в програмата, семействата трябва да предоставят документи за роднина от първа линия,при когото е диагностицирано заболяване, успешно повлияващо се от стволови клетки. Родителите трябва да предоставят и съгласието на лекар – онколог или хематолог, който ще извърши трансплантацията. Cryo-Save ще осигури комплект за вземане на пробата , ще вземе и съхрание пробата, докато е необходимо без такса.

  *Cryo-Save не носи отговорност за допълнителни такси, изискващи се от лекаря или болницата по изпращането на пробата, както и за транспортните разходи, необходими за нейното връщане.

   

  КОНТАКТИ

  Тъканна банка CryoSave гр. София
  Адрес: гр. София, бул. Е. И. Тотлебен 85-87
  Тел.: 02/ 989 4400
  Е-mail:
  Web site: http://bg.cryo-save.com/bg/за-cryo-save