Тъканна Банка Cells4Life

Cells4Life е компания, отдадена на мисията да помага на родителите да осигурят повече възможности за здравето на децата си. В много отношения лечението със стволови клетки се възприема като бъдещето на хуманната медицина. През последните години много болни деца и възрастни вече се възползват от този вид лечение. Големи инвестиции продължават да се правят в терапии за лечение на рак, изгаряния, диабет, сърдечни заболявания и много други здравни проблеми като болест на Алцхаймер и Паркинсон.

Cells4Life е ангажирана с предоставянето на отлична услуга за съхранение на стволови клетки

Проста и безопасна процедура

Единствената услуга за съхранение на цяла кръв от пъпна връв във Великобритания

История на компанията

Cells4Life е частна тъканна банка за съхранение на стволови клетки от пъпна връв.  Стволовите клетки се използват за трансплантация и лечение на редица болести, описани от Европейската здравна асоциация.

Компанията Cells4Life е учредена през 2002 г. във Великобритания и е първата частна банка, предлагаща събиране и съхранение на стволови клетки. Към момента броят на съхраняваните проби е над 100 000.

Cells4Life събира проби от 54 държави, както и има представителства в – България, Великобритания, САЩ, Испания, Италия, Обединените арабски емирства и др.

Представител на Cells4Life за България е Тъканна Банка Садаса 2007 ЕООД, която започва работа през 2011г.

Какво предлагаме?

Cells4Life освобождава проби от цяла кръв от пъпна връв за Здравна служба на Великобритания и за САЩ.

Cells4Life е единствената банка във Великобритания, предлагаща методи за обработване на цяла кръв от пъпна връв и на намален обем кръв.

Cells4Life прилага най-модерни технологии за улавяне на 20%повече стволови клетки, отколкото която и да е друга банка във Великобритания за кръв от пъпна връв.

Нашата лаборатория работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината.

Всички проби се съхраняват в 2 /две/ отделни лаборатории, за да се осигури максимална сигурност – в Съсекс и Есекс.

Всички проби на потребители се събират от медицинска куриерска служба.

Cells4Life гарантира непрекъснато качество и безопасност на пробите на детето ви, като осигурява застраховка, която да покрие всички разходи по преместването на пробите до друг лицензиран обект за съхранение при форсмажорни обстоятелства.

Cells4Life е частна тъканна банка, при която се запазва собствеността на стволовите клетки за бъдещо използване от притежателя им. Собствените стволови клетки са най-добрият източник при лечение и трансплантация и могат да спасят здравето и живота на детето ви.

Cells4Life отговаря на всички условия и изисквания на Европейската Директива за съхранение и използване на клетки и тъкани, както и на всички разпоредби на Службата за човешки тъкани във Великобритания.

Представителите на Cells4Life за България са лицензирани и са под контрола на Българската Изпълнителна агенция по трансплантация.

Специализираните лабораториите на Cells4Life са от последно поколение, като това е единствената банка във Великобритания, която предлага съхранението на пробите на две отделни места – в Съсекс и Есекс, с което гарантира, че дори при непредвидени обстоятелства в една от лабораториите, ще имате съхранени проби.

Cells4Life е преминала през одит и притежава безсрочен лиценз като великобританска банка за съхраняване на кръв от пъпна връв от HTA /Human Tissue Authority/ – великобританският контролен орган за банкиране на тъкани. Лицензионният номер е 11083/2007 г. за доставянето, контрола, преработването, съхраняването и разпределянето на кръв от пъпна връв и тъкан.

Лицензът е получен съгласно Разпоредба 7(1) и (2) и Приложение 2 от Разпоредбите за човешките тъкани (качество и безопасност при приложение в хуманната медицина).

Лицензът разрешава извършването на следните дейности под надзора на Отговорното лице:

  1. Събирането, изпитването, обработването, разпространението, вноса и/или износа на тъкани и/или клетки, предназначени за използване в хуманната медицина.
  2. Съхраняването на тъкани и/или клетки, предназначени за използване в хуманната медицина.

Cells4Life притежава лиценз и одобрение на услугите от UK NEQA/Национална служба за външна оценка на качеството/, което улеснява оптималната грижа за пациентите чрез предоставяне на цялостна услуга по оценка на качеството в лабораторна медицина.

Cells4Life притежава лиценз от GLP /Good Laboratory Practice/ за спазване на Европейските и международните стандарти за добра лабораторна практика и от GMP / Good Manufacturing Practice/ за спазване на международните и Еропейски стандарти за добра производствена практика.

 

КОНТАКТИ:

Варна и регион
Розалия Савова – Варна

гр. Варна

ул. Мир 18 (До бензиностанция OMV)

Телефон: 0893 494 718

Мобилен номер: 0893 494 718

E-mail: rosalia.savova@cells4life.bg

 

Пловдив и регион
Петя Радева

гр. Пловдив

ул. Любен Каравелов 2, ет.3

Телефон: 0877 969 880

Мобилен номер: 0877 969 880

E-mail: petya.radeva@cells4life.bg

КОНТАКТИ

Тъканна Банка Cells4Life
Адрес: гр. София, бул. Арсеналски 7, ет.1, ап.2
Тел.: 0893 494 716; 0893 494 760; 0893 494 716; 0893 494 760
Е-mail:
Web site: http://www.cells4life.bg