ITS | Здравен портал

Транспортен Медицински Център ЕООД гр. София

ТРАНСПОРТЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР  е еднолично дружество с ограничена отговорност, с адрес: 1233 София, район Сердика, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 108. Осъществява извънболнична помощ, включваща медицинска дейност – диагностика, лечение, рехабилитация и физиотерапия, както и медико-диагностични дейности – клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, образна диагностика. Издава медицински свидетелства за започване на работа, за водачи на моторни превозни средства (категория В, категории С, D и Е). Психологическата лаборатория издава удостоверения за професионална годност на контингенти от автомобилния транспорт.

Транспортен медицински център има договор с Националната здравноосигурителна каса.

КОНТАКТИ

Транспортен Медицински Център ЕООД гр. София
Адрес: гр. София, бул. Княгиня Мария Луиза 108
Тел.: 02/ 9323138; 02/ 9323792; 02/ 9371641
Е-mail:
Web site: http://www.tmc-sofia.eu/

error: Alert: Content is protected !!