ITS | Здравен портал

Теодора Бояджиева – Психолог гр. Шумен

Образование и квалификация:

Магистър – Психологично консултиране
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Специалност: Психолог
Други специалности и специализации:
Медицински специалист, Психолог, Хипноза и хипнотерапия към БАХХ, Специализант към АКППТ и ДППБ, Обучения по: Артерапия, Работа с зависими и съзависимите
Стаж по специалността: 1 година
Месторабота и длъжност: Психологичен кабинет

 Дейности:

 • Психологично консултиране -индивидуално  детско и фамилно
 • Психология на развитието
 • Стареене и жизнен цикъл
 • Сексуално поведение и сексуално насилие
 • Насилие и травма
 • Депресии
 • Зависимости и вредни навици
 • Когнитивна психология
 • Индивидуални различия
 • Проблеми в ученето
 • Психосоматика

КОНТАКТИ

Теодора Бояджиева – Психолог гр. Шумен
Адрес: Гр. Шумен ,ул."Цар Освободител" 97, ет.2 кн.35
Тел.: 088 60 40 920
Е-mail:

error: Alert: Content is protected !!