“Теледиагностика” ООД гр. Пловдив

Published by burn on

“Теледиагностика” ООД осъществява онлайн консултации във всяка област на здравеопазването и второ експертно мнение при разчитане на рентгенографии, мамографии, ехографии, скенер, ядрено-магнитен резонанс.

Благодарение на интернет и телемедицината експертнотто мнение е достъпно за всеки, без досадни опашки и без чакане, дори и в най-отдалечените населени места, където няма нужните специалисти.

Чрез опита на екипа на медицинския център и възможностите за диагностициране на сложни медицински и здравословни проблеми, може да се повлияе благоприятно понататъшното развитие на терапевтичния процес, като се помогне с консултации във всички етапи от правилната диагноза до успешното лечение.

Bene diagnostcitur, bene curatur – добре диагностицираните биват добре лекувани.

Специалисти, работещи в “Теледиагностика” ООД:
1. Д-р Христо Христов
2. Д-р Борислав Милев

КОНТАКТИ

“Теледиагностика” ООД гр. Пловдив
Адрес: гр.Пловдив, ул Иван Вазов 36
Тел.: 0898650418
Web site: https://telediagnostica.eu/