СТМ Ай Ди Консулт ЕООД – трудова медицина – гр. София

Published by burn on

Службата по трудова медицина при “АЙ ДИ КОНСУЛТ» ЕООД е създадена през 2004 г. с лиценз № 292 от МЗ.

Фирма „АЙ ДИ КОНСУЛТ” ЕООД съществува от 2000 година и се наложи на пазара с професионализма на екипа си, точност, прецизност и коректно отношение към клиентите, изпълнение на договорите в срок и на конкурентни цени.

Фирма „АЙ ДИ КОНСУЛТ” ЕООД е консултантска фирма, лицензирана и специализирана за дейности по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работните места; обучение по здраве и безопасност при работа; профилактични медицински прегледи за опазване здравето и работоспособнсотта на работещите.

Експертната ни дейност е насочена към Опазване и управление на околната среда и здравето на хората; разработване на документация за внедряване на международни стандарти по околна среда, хранене и условия на труд.

Фирмата осигурява и комплексно обслужване на работодателите по отношение опазване здравето на работещите и състоянието на околната среда във връзка с дейността на предприятията, както и счетоводно обслужване на същите.

Фирмата разполага с мобилни екипи за осигуряване на удобство на работодателите и инвеститорите при реализиране на съвместните ни договори.

За удобство на чуждестранните инвеститори и работодатели в България, всички дейности и услуги на „АЙ ДИ КОНСУЛТ” ЕООД могат да бъдат извършвани на български, английски и немски език.

КОНТАКТИ

СТМ Ай Ди Консулт ЕООД – трудова медицина – гр. София
Адрес: София, ул. Драгшан 5
Тел.: 0888775284