Стела Нанова Психолог в София

Published by burn on

Стела Нанова е с над 20-годишен опит в областта на психологическото консултиране по теми, свързани с деца, юноши , възрастни, партньорски двойки и семейства.

Психологията е наука за човешката душа. На съвременен етап ние знаем, че 95% от нашите състояния и поведения са продиктувани от тайните на душата , които наричаме подсъзнание или несъзнавано. Затова на въпроси като : „Как да престанем да боледуваме, да страдаме, да се проваляме…?”; „ Как да подобрим качеството си на живот, как да развиваме потенциала си, как да се обогатяваме…?”, един от възможните отговори е- като извадим наяве, приемем , преработим и осъзнаем, все повече от дълбините на нашата душа.

Да успеем да прозрем смисъла на трудностите, които преживяваме, и да приемем с благодарност и любов в сърцето си поредния житейски урок, е процесът с лечебна сила, случващ се в кабинета за психологическо консултиране.

Срещите с психолог ни помагат да погледнем към онези скрити , неудоволетворени наши потребности, които ни разболяват или „препъват” в живота.;

помагат да направим своя избор по спонтанен, автентичен и осъзнат начин;

помагат да видим не една, а множество алтернативи за задоволяване на нашите нужди;

помагат да осъзнаем и осмислим своите усещания,чувства, мисли и постъпки;

помагат да развием успешни поведения за социално функциониране в настоящето;

Възможните срещи са под формата на:

Психологическо консултиране

Консултиране на семейства и/ или партньорски двойки

Групова психотерапия

В кабинета на Ст. Нанова, в условията на една защитена среда, Вие ще имате време, пространство и партньорство, за да изследвате личните си ресурси и да станете автор на своята промяна и развитие.

Ще можете да интегрирате по позитивен начин преживените изпитания,за да погледнете на живота с благодарност и любов в сърцето си.

Консултирането протича при стриктно спазване на личната и професионална тайна.

Кой би имал полза?

Здравето, удовлетвореността от нещата, които правим, радостта от живота, са естествени човешки състояния. … В останалите случаи бихте могли да имате полза от среща с психолог.

Какво е състоянието ви? Какво ви казва то? Как да сте в контакт , да приемате , осъзнавате и изявявате същността си? Как да сте в процес на развитие и израстване?

Най-сигурният начин да намерите отговорите е чрез преживяване, в което сте активен участник.

Контакти:

Град: София
Адрес: ул. Крум Попов 77
Телефон: 0878 718 283
e-mail: stela_nanova@abv.bg