СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ЛЮБИМЕЦ

Published by burn on

Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация Любимец е болница за продължително лечение и рехабилитация.То е единственото специализирано лечебно заведение в област Хасково, на което дейността му е изцяло в областта на физикалната терапия и рехабилитация. Болницата се състои от две отделения:- 30 легла.

1.Оделение по физикална и рехабилитационна медицина с ІІ-ро ниво на компетентност, разполагащо с 25 легла разпределени в 9 болнични стаи

2.Отделение за продължително лечение на вътрешни болести с 5 легла.
За пациенти, които се нуждаят от придружител се осигуряват самостоятелни болнични стаи, като всички са обзаведени с телевизионни апарати и климатици, които са на разположение на болните напълно безплатно.

Болничната база разполага с апаратура и пособия за провеждане на лечебна физкултура, отговаряща на всички основни направления по медицински стандарт “Физикална и рехабилитационна медицина”. Провежда се комплексно лечение с поморийска луга и апликации с торфена кал, богата гама физиотерапевтични процедури, лазер терапия, инхалационно лечение, кинезитерапия (включваща и шийни екстензии). Разполагаме също така и с оборудване (уреди) за трениране на фини движения и раздвижване на стави, велоергометри. Андулационна терапевтична система/масажно легло/, Клетка на Роше и т.н.,като някои от лечебните методики се провеждат за първи път в областта.

Приема на болни от цялата страна се осъществява след предварително заплануване на посочените телефони на Гл. мед. сестра или Стационар, а болните с тежки увреждания (изискващи чужда помощ) се приемат след предварителна уговорка или преглед от доцент Живко Колев Колев – 0888108812.

КОНТАКТИ

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ЛЮБИМЕЦ
Адрес: гр. Любимец, ул. Републиканска № 38
Тел.: 037517005; 0889789750;
Е-mail: