Специализирана болница за активно лечение по травматология,ортопедия и спортна медицина гр. София

Мисията на “СБАЛТОСМ – проф. д-р Димитър Шойлев” е да предлага качествена и достъпна болнична помощ, изразяваща се в диагностика, активно консервативно и оперативно лечение и рехабилитация в областта на ортопедията, травматологията и спортната медицина.

Болницата е продължител на дейността на Медико-физкултурния диспансер, създаден още през 1952 г. Тя се е утвърдила като водещ център в страната по проблемите на спортната травматология и ортопедия, колянната хирургия и заболявания от пренапрежение на опорно-двигателния апарат. СБАЛТОСМ единствена в страната осигурява целенасочена и конкретна профилактика и лечение на заболели и травмирани спортисти.

През 1979 за първи път на Балканския полуостров в болницата се прави артроскопия на колянна става под ръководството на проф. Шоилев д.м.н. От тогава тя става център за развитие и обучение на лекари, работещи в тази област. През нея са преминали на обучение почти всички лекари – артроскописти, утвърдили се като водещи специалисти в страната. В болницата вече са направени повече от 15 000 артроскопии на коляно и глезен.

Основната ни цел е да се осигурява свободен избор, достъпна, безотказана, адекватна, достатъчна по обем, качествена и своевременна медицинска помощ, отговаряща на реалните потребности на гражданите и спортистите.

КОНТАКТИ

Специализирана болница за активно лечение по травматология,ортопедия и спортна медицина гр. София
Адрес: гр. София, ж.к. Дианабад, бул. "Никола Габровски" 1
Тел.: 02/ 962 04 53; 0879 06 55 65; 0879 06 55 63
Е-mail:
Web site: http://www.sbaltosm.com/