СМДЛ “Хисто 2000” ЕООД гр. Пловдив

Published by burn on

Самостоятелна медико-диагностична лаборатория “ХИСТО-2000” извършва изследвания и диагностика в областта на хистологията и цитологията.

Нашата лаборатория разполага със специализирана апаратура и утвърдени специалисти в областта на общата и клинична патология и хистология.

 

 

Лаборатория ХИСТО-2000 предлага:

CE/IVD маркировкаhisto 2000 img2
ДНК диагностика на болести, предавани по полов път
Проби от амбулаторна биопсия
Обработка на цитонамазка
Проби от хирургичен материал
Плеврален пунктат
Спермограма
Гефрирано изследване

СМДЛ “ХИСТО-2000” предлага на пациентите си онлайн проверка на резултати от изследвания.

ДЕЙНОСТИ:

Патоанатомични изследвания
Цитонамазка от храчка
Цитонамазка от седимент от урина
Цитонамазка на секрет от гърда, външни фистули, раневи повърхности, вкл. оперативна рана
Цитологични препарати от отделителна система (пикочен мехур, уретери , легенчета)
Цитологични препарати от бронхиален лаваж
Цитологични препарати от изливи в телесни кухини
Цитологични препарати от ставна течност
Цитологични препарати от цереброспинална течност
Патоморфологично изследване на гинекологична намазка
Патоморфологично изследване на цитонамазка от устна кухина
Патоморфологично изследване на цитонамазка от очни лезии
Хистобиопсия от кожни разязвявания и други кожни лезии
Хистобиопсия на палпируеми органи и тумори под кожата (лимфни възли, гърда, простата, щитовидна жлеза и слюнчени жлези)
Хистобиопсия, взета под контрол на методи за образна диагностика (бял дроб, медиастинум, коремни органи, туморни формации в коремна кухина)
При бронхоскопия, гастроскопия, ректоскопия, ентероскопия, цистоскопия, колпоскопия и др.
Кожни и очни лезии
Устна кухина
Лимфни възли
Палпируеми подкожни тумори, вкл. щитовидна жлеза
Гърда
Кожно-мускулни биопсии
Ендоскопии (фаринго-, ларинго-, езофаго-, ентеро-, ректо-, трахео-, бронхо-, цисто-, колпо-, артроскопия и др.)


Имунологични изследвания

Определяне на криоглобулини
Определяне на общи имуноглобулини IgM
Определяне на общи имуноглобулини IgG
Определяне на общи имуноглобулини IgA
Определяне на С3 компонент на комплемента
Определяне на С4 компонент на комплемента

КОНТАКТИ

СМДЛ “Хисто 2000” ЕООД гр. Пловдив
Адрес: гр. Пловдив, ул. Странджа 3
Тел.: 032/ 633771
Е-mail:
Web site: http://histo2000.com