ITS | Здравен портал

СМДЛ “Медика 2003” ЕООД

СМДЛ “Медика 2003” ЕООД е съвременно оборудвана лаборатория, в която се използва модерна апаратура и консумативи с най-високо качество.

Гаранция, за което дава участието на медико диагностична лаборатория СМДЛ “Медика 2003” ЕООД във всички национални системи за външен контрол, както и в редица международни такива и винаги получава отлична оценка върху всички контролирани параметри.

Нашата мисия е всеки пациент да получи качествена медицинска помощ в удобно за него място и време – независимо от разположението и големината на населеното място, в което живее или работи.

В тази връзка разполага с над 200 собствени филиала за вземане на проби, първична регистрация и обработване на биологичен материал – както в град Петрич, така и в цялата страна.

Всеки спесимен се кодира с индивидуален шифър и се транспортира съгласно законовите изисквания и международни стандарти .

Основната част от тестовете в СМДЛ “Медика 2003” ЕООД се изработват в деня на вземане на пробите, само единични, специализирани тестове се извършват по график в определени дни от седмицата.

КОНТАКТИ

СМДЛ “Медика 2003” ЕООД
Адрес: гр Петрич ул Рокфелер 53
Тел.: 0475/60721

error: Alert: Content is protected !!