СМДЛ “МЕДИАРТ” гр. София

В СМДЛ “МЕДИАРТ” ЕООД е създадена през април 2005 от д-р Йордан Спирдонов д.м..

Името “МЕДИАРТ” е по идея на неговият приятел художника Антоний Григоров, което в превод значи – искуството да правиш медицина.

Д-р Йордан Спирдонов Василев е роден на 29.01.1968 г. в гр Бяла, Русенка обл.

Завършва средното си образование в гр. Полски Тръмбеш, след което постъпва в МУ гр Плевен, където през 1995 г се дипломира като лекар. Същата година започва работа в Общинска болница гр. Полски Тръмбеш като рентгенолог.

От 1998 г. започва работа в ХХХ –та поликлиника на гр София.

Специалност Образна диагностика придобива през 2003 г.

Доктарската си дисертация на тема ” Ролята на ехографията при заболявания на големите слюнчени жлези и образования в ЛЧО” защитава през февруари 2005 г, сам без научен ръководител, което е прецедент в нашите среди.

Участвал е в много семинари и курсове по медицина у нас и в чужбина.
Има множество публикации.

Един е от авторите на ” Аталас по ултразвукова диагностика” предназначен за специалисти.

Автор е на образната част на учебник за обшопрактикуващи лекари.

Сега усилията са насочени към ранна диагностика на рака на млечната жлеза, включващи всички образни методи включително и ЯМР, като в последният има значително натрупан опит в сравнение с лекарите от останалите здравни заведения по една или друга причина.

Д-р Спирдонов д.м. има изградени контакти и добри познанства, приятелства с редица водещи наши колеги от различни специалности и работещи в различни големи здравни заведения най-вече в София.

Няма да се изреждат техните имена по редица причини, но Ви уверяваме, че можем да насочим всеки един от нашите пациенти към колега специалист, който по един или друг начин да реши диагностицираният от нас вече здравословен проблем.

Д-р Йордан Спирдонов има и изявени интереси към източните духовни техники и медитации. Член е на Sandhi Murti.

Майстор е по Рейки.

УСЛУГИ:

Ехография на лицево-челюстна област

Ехография на шийна област

Ехография на млечни жлези

Ехография на коремни органи

Ехография на малък таз

Стандартни мамографии

Диагностнични и терапевтични манипулации

Цитологично изследване

КОНТАКТИ

СМДЛ “МЕДИАРТ” гр. София
Адрес: гр. София, бул. Ген. Данаил Николаев 26
Тел.: 02/ 944 12 21; 0885 777 656
Web site: http://www.mediart-bg.com/