Служба по Трудова Медицина – гр. Стара Загора

Published by burn on

Фирма “Валжан” работи в сферата на трудовата медицина. Обслужването, което предлага службата е съгласувано с изискванията на административните разпоредби.

 

 

 

 

Служба по трудова медицина “СТМ – Валжан” предлага обслужване, съгласно изискванията на чл. 25 Закон за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 3 /21.02.2008г., по отношение осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд и превантивни дейности за опазване живота и здравето на работещите.

Включени са следните услуги:
– наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние;
– превантивна дейност по опазване здравето и работоспособността на работещите;
– консултиране на работодателите в областта на здравето и безопасността при работа;
– оценка на риска за здравето и безопасността;
– обучение на Комитетите и групите по условия на труд;
– организиране на профилактични медицински прегледи;
– организиране измервания на фактори на работната среда.

КОНТАКТИ

Гр. Стара Загора
Адрес: бул. Цар Симеон Велики 84, ет. 1, ап. 1
Телефони: 042/ 60 20 23; 042/ 91 93 94; 0888 736 535
e-mail: valzhan@sz.inetg.bg
web site: www.valzhan.com