Служба по трудова медицина ПЛЮС – гр. София

Published by burn on

Фирма СТМ – ПЛЮС е създадена през 1999г. Със седалище гр. София. Нашата дейност е обслужване на организации по трудова медицина. Нашата фирма има за цел подобряване условията на труд . За да я постигнем ние следим и вкарваме ново оборудване, нормален режим на работа и почивки, намаляване на отсъствията от работа поради заболяване. СТМ ПЛЮС е оборудвана с високотехнологична техника и апаратура за извършването на медицински и физически изследвания и измерения. Фирмата ни има честта да работи с екип от специалисти, магистри по медицина.

УСЛУГИ:
– Пълен преглед на фирмената документация по безопасност и здраве
– Оценка на риска на работното място и програми за намаляването му
– Обучения: По оказване на първа помощ, За длъжностни лица по ЗБУТ и всички подлежащи на обучение съгласно Наредба РД 07-2 – , На Комитети и Групи по условия на труд
– Организиране на схемата за провеждане на инструктажи
– Здравно наблюдение и здравни анализи
– Организиране и извършване на профилактични медицински прегледи
– Измерване от акредитирана лаборатория на физични фактори – осветление, микроклимат, шум и вентилация
– Измерване на всичко необходимо по електробезопасност
– Трудово правни консултации за работодателя
* възможност за подпомагане при внедряване на НАССР
* възможност за подпомагане при внедряване на ISO 9001 – 2008
* възможност за подпомагане при внедряване на OHSAS 18001

– Осигуряване на преференциални цени на висококачествени и сертифицирани: работно облекло и специализирано работно облекло, работни обувки и специализирани работни обувки, лични предпазни средства
– Осигуряване на преференциални цени на застрахователни услуги за работодателя

КЛИЕНТИ на СТМ ПЛЮС:
– “ШАМОТ ЕЛ ПЕ 2007”ООД
– “МАЛЦ” АД
– “АКТИВ КОМЕРС” ЕООД
– “ОЛИНЕЗА” ООД

КОНТАКТИ

Служба по трудова медицина ПЛЮС – гр. София
Адрес: гр. София, ул. Крум Кюлявков 15 A, ет. 1, офис 2
Тел.: 02/ 8680511; 0888850396
Е-mail:
Web site: http://www.trudova-medicina-bg.com/