ITS | Здравен портал

СВЕТИ СВЕТИ ПЕТЪР И ПАВЕЛ – АМБУЛАТОРИЯ ЗА ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ООД

Св.Св. Петър и Павел – АГППМП ООД е амбулатория за групова практика за първична, доболнична медицинска помощ, намираща се в град Лясковец.

В Амбулаторията се извършват диагностика и лечение на пациенти. Провеждат се рехабилитация и наблюдение на болни, извършват се консултации и профилактични прегледи, профилактика на болести и дейности по ранното им откриване.

Квалифицираните специалисти, заети в Св.Св. Петър и Павел – АГППМП, Лясковец притежават знанията, необходими за работа с пациентите. Лекарите предписват лечение, извършват медицински дейности и манипулации.

Св.Св. Петър и Павел – АГППМП ООД разполага с Ехограф, който дава възможност за диагностика на заболявания на коремните органи и отделителната система.

В Свети Свети Петър и Павел – Амбулатория за групова практика за първична медицинска помощ ООД, Лясковец се изъвршват екпертизи за осидетелстване на временна нетрудоспособност и други медицински дейности.

Специалисти

Д-р Евтимов, специалности Обща медицина и Вътрешни болести.

тел.: 0878834705

Д-р Димитров, специалност Вътрешни болести.

тел.: 0878834708

КОНТАКТИ

СВЕТИ СВЕТИ ПЕТЪР И ПАВЕЛ – АМБУЛАТОРИЯ ЗА ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ООД
Адрес: гр. Лясковец ул. Капитан Дядо Никола 1
Тел.: 0878834705, 0878834708
Е-mail:

error: Alert: Content is protected !!